Wijkcoach 2 (Hbo)

Wij zijn op zoek naar een:

WIJKCOACH 2 (Hbo)

(28 uur)

De wijkcoach 2 is een Hbo-geschoolde professional  die binnen team Kaag en Braassem diverse taken van het welzijnswerk kan uitvoeren en opzetten. Het team is op zoek naar een collega die zich gaat richten op de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid. Het betreft beleid voor het werven, het samenwerken met en het behouden van vrijwilligers.

Je bent een enthousiaste netwerker en zoekt zelfstandig de samenwerking op met verschillende partijen. Je hebt een brede visie en ervaring als het gaat om welzijnswerk. Je werkt makkelijk één op één, maar groepswerk is je ook niet onbekend. 

Kennis van en ervaring met de doelgroep ouderen en mensen met dementie is een pré. Doordat er veel contact is met verenigingen en vrijwilligers organisaties, zal er ook zo nu en dan in de avonduren gewerkt worden.

De taken

 • Je werkt binnen het team samen met professionals met verschillende specialismes;

 • Je werkt samen met netwerkpartners, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven;

 • Je initieert activiteiten voor inwoners en zorgt voor continuïteit door het betrekken van vrijwilligers en stagiairs bij de uitvoering van deze activiteiten;

 • Je helpt mee bouwen aan een netwerk van ondersteuning voor kwetsbare inwoners door het verbinden van initiatieven die er al zijn, of door deze aan te vullen met nieuw aanbod;

 • Je onderzoekt de situatie van inwoners door middel van vraagtechnieken die de vraag van de klant breed verkent;

 • Het schrijven van een verantwoording is een pré.

Kennis en eisen

 • Je bent Hbo werk- en denkniveau op sociaal, maatschappelijk en agogisch gebied;

 • Je hebt ervaring in het welzijnswerk en dan met name op het gebied van vrijwilligersondersteuning;

 • Je werkt outreachend en je bent een echte ‘netwerker’ die zoekt naar gedeelde belangen die mensen en organisaties met elkaar weet te verbinden;

 • Je gaat uit van de kracht en het talent van inwoners en van mogelijkheden;

 • Je gaat op zoek naar verborgen problematiek en kunt behoeftes van inwoners vertalen in nieuw (collectief) aanbod;

 • Je bent op de hoogte van actuele politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Je hebt kennis van de sociale kaart en laat netwerkpartners effectief samen werken;

 • Je werkt vanuit de principes van Welzijn Nieuwe Stijl;

 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

 • Je bent ondernemend en vindingrijk.

 

Over Tom

Tom in de buurt is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Kwintes, Gemiva, Participe, de Binnenvest, Activite, Wijdezorg en Ipse de Bruggen Maatwerk. Tom stimuleert burgers in een wijk zodat ieder op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage levert aan de samenleving. De wijkcoach bevordert de verbinding tussen professionals, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, instellingen en cliënten om een sociale infrastructuur te ontwikkelen die aansluit bij de gewenste participatie van burgers. Tom biedt een functie aan waarbij je in dienst komt van Participe.

Wij bieden

Een interessante vernieuwende manier van werken;

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk salarisschaal 8;

De invulling van deze functie is voor 28 uur per week;

Een contract voor 1 jaar met kans op verlenging;

Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en solliciteren

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicolien van Velzen, teamleider op nummer  0172 - 427500 of via e-mail  n.van.velzen@participe.nu of met Maartje Eppink, wijkcoach via nummer 06 – 8106 5487 of via e-mail m.eppink@participe.nu .

Een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV kan t/m 10 juni 2018 gestuurd worden aan werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018013.