Over Participe Amstelland

Participe Amstelland is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk in de regio Amstelland. Onze professionals begeleiden mensen op basis van hun talenten en mogelijkheden.

Inclusieve samenleving

Participe Amstelland gelooft in het tot stand brengen van een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt en meedoet op basis van gelijkwaardig en gebaseerd op aanwezige talenten. Wij proberen enerzijds om mensen door een moeilijke levensfase te leiden en anderzijds krachten vanuit de samenleving te benutten om dit leerproces versterken. 

Samen

Om dit te bereiken zien we dat er in regio Amstelland behoefte is aan professionals, die bewoners versterken op individueel, groeps-, wijk- en gemeentelijk niveau. Hoezeer ook wij wensen dat mensen vooral zelfstandig participeren, is in dit proces professionele ondersteuning soms nodig. Participe Amstelland biedt deze ondersteuning. Wij werken graag en goed samen met de collega's uit de verpleeg- en zorgsector, de thuiszorg, woningbouwverenigingen, WMO-loketten en GGZ. Bovendien realiseren we goede resultaten door intensief samen te werken met onze vrijwilligers en stagiairs. 

"Wij geloven in een inclusieve samenleving waar iedereen tot zijn recht komt en meedoet!"

Ons team

Bij Participe Amstelland werken ruim 80 professionals samen met bijna 800 vrijwilligers. Participe Amstelland wil goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

 

"Participe Amstelland vindt, verbindt en versterkt, zodat iedereen tot zijn recht komt!"