Training 'Omgaan met geld'

Op woensdagavond 22 mei van 18.30-20.30 uur 2019 start er weer een nieuwe training Omgaan met Geld bij Participe Amstelland.

De training is bestemd voor inwoners van de gemeenten Amstelveen die wat meer zicht op hun inkomsten en uitgaven willen krijgen. De training bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een kennismakingsbijeenkomst.

Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats.

De kennismakingsbijeenkomst is op: woensdagavond 22 mei van 18.30-20.30 uur op de Dr. W. Dreesweg 2 te Amstelveen.

De training start daarna op 29 mei 2019 en is 7 bijeenkomsten op woensdagavond van18.30-20.30 uur. Ook op Dr. W. Dreesweg 2 in Amstelveen.

De training gaat in op het ordenen van de financiële administratie. De deelnemer leert onder meer een maandbegroting en een jaarbegroting te maken. Zo krijgt men een beter zicht op de dure en de goedkope maanden. De deelnemer leert om zijn inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, zodat hij weloverwogen beslissingen kan nemen en financiële problemen kan voorkomen, en zelfs eens iets kan kopen waar anders nooit geld voor is. De training wordt begeleid door gekwalificeerde maat­schappelijk werkers.

In de training komen ook schulden en betalingsachterstanden ter sprake, en hoe de deelnemer hiermee kan omgaan. Andere onderwerpen die in de training aan bod komen zijn schulden, sparen, verzekeringen en toeslagen. Over deze onderwerpen wordt gerichte informatie gegeven door o.a. een medewerker van schuldhulpverlening en een beschermingsbewindvoerder.

Deelname aan de training staat open voor alle inwoners van de gemeente Amstelveen.

Informatie en aanmelding: Aanmelden voor deze training is nodig.

Wilt u zich aanmelden, of wilt u meer informatie over deze training?, dan kunt u bellen met  Cindy Schroers, maatschappelijk werker van Participe Amstelland op 06-86855991. Of u kunt een e-mail sturen aan: c.schroers@participe.nu. Of u belt met Koba van Veen, maatschappelijk werker van Participe Amstelland, 06-45150603, of per e-mail: k.van.veen@participe.nu