Collegereeks Filosofie in De Bolder

Wilt u ook weer in schoolbanken plaatsnemen?

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert een collegereeks Filosofie in wijkcentrum de Bolder, toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Deze reeks wordt gegeven door student-docent Robin en bestaat uit vier opzichzelfstaande colleges. U wordt tijdens de colleges van harte uitgenodigd om mee te praten.
 

"Ik heb zoveel meer te bespreken met mijn kleinzoon sinds ik de colleges volg!"

Het eerste college heeft de titel 'Wat is de verlichting?' We kijken hoe er een nieuwe vorm van denken ontstond in de 18de eeuw. We plukken hier nog steeds de vruchten van, bijvoorbeeld in de vorm van vrijheid van meningsuiting. In het tweede college ‘Ik denk, dus ik besta’ kijken we naar het beginpunt van de verlichting. We twijfelen allemaal, maar wist u dat twijfel kan leiden tot kennis? Verder proberen we antwoord te geven op de vraag: Hoe weten we nou zeker dat we bestaan? De theorie van de bekende filosoof Descartes zal ons ondersteunen in onze zoektocht naar antwoorden. Tijdens het derde college, ‘Orde in chaos’, nemen we het begin van de moderne samenleving onder de loep onder leiding van de filosoof Rousseau. Wat is er nodig om mensen georganiseerd en geordend met elkaar te laten samen leven? Hoe belangrijk is de scheiding tussen kerk en staat? In het afsluitende college, ‘Rede als verlichting’, is er aandacht voor de kracht én onkunde van het menselijk verstand. Er wordt samen met filosoof Kant gekeken naar de grenzen van ons denkvermogen.

Als experiment zullen we met elkaar onderzoeken of we het allemaal eens kunnen worden over het gegeven dat 1+1 altijd 2 is. Het ultieme doel van de filosofie!

Onderwerpen, data en aanmelding

College 1 op  vrijdag 8 juni  –  Wat is de Verlichting?
College 2 op  vrijdag 15 juni  – Ik denk, dus ik besta
College 3 op  vrijdag 22 juni –  Orde in de chaos
College 4 op  vrijdag 29 juni  – Rede als Verlichting

Tijd: 14:00-15:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen.

Kosten zijn € 15,= voor de hele reeks of € 5,= per keer, inclusief koffie of thee
 

U kunt zich aanmelden bij activiteitencoach Anja Ulkeman:

06 13 46 60 66