Alzheimer Café Uithoorn: gesprek met oud-mantelzorger en schrijfster Atie van Lieshoud

Gespreksleider Caroline Vrijbergen spreekt met Atie van Lieshoud, auteur van het boek ‘dat dingetje waar jij van houdt’.

Atie van Lieshoud beschrijft in haar boek het proces dat zij en haar man hebben doorgemaakt nadat bij haar man op 55-jarige leeftijd dementie wordt geconstateerd. Atie schrijft over de verwarring en gedragsveranderingen, de drempels die genomen moeten worden als haar man naar de dagbesteding moet, het verval en de opname in het verpleeghuis.

Een vaak gehoorde opmerking is dat de zwaarte van het mantelzorgen door de omgeving wordt onderschat. Een mantelzorger die op zijn/haar tandvlees loopt krijgt nog wel eens te horen ‘het valt toch allemaal wel mee?’ Maar het valt nooit mee…  Atie van Lieshoud zal uitleggen waarom het niet meevalt. Maar ook hoe het toch mogelijk blijft om momenten van waarde te koesteren.

U bent van harte welkom op 4 april 2019 in dit Alzheimer Café in Wijksteunpunt Bilderdijkhof , Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Café 's  Regio Amstelland en Meerlanden, e-mail: inlichtingenac@gmail.com